Aylar: Eylül 2019

YAPODER GENEL KURULU

YAPODER olarak genel kurulumuzu 28 Eylül 2019 tarihinde Bornova Büyük Park içindeki Çınarevinde saat 10,00 da yapacağız. Yeterli sayıda üye toplanamadığı taktirde 15 gün sonra (12 Ekim 2019) aynı yerde aynı saatte genel kurulumuz tekrarlanacaktır. YAPODER YÖNETİM KURULU

YAPODER olarak katıldığımız “Yerel Yönetimlerde Yaşlı Dostu Alan Yaratma; Stratejik Planlama Süreçlerinde Yaşlı Hakları Çalışmaları” çalıştayı sonuç bildirgesi

Çalıştay Çıktıları Yaşlı Hakları Çalışma Grubu olarak, Avrupa Birliği – Sivil Düşün Programı’na Haziran 2019’da Yerel Yönetimlerde Yaşlı Dostu Alan Yaratma; Stratejik Planlama Süreçlerinde Yaşlı Hakları Çalışmaları proje önerisiyle başvurmuş idik. Temmuz 2019 içerisinde projemize dair revizeleri yaptık. Ardından 24-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’ndan gelen Uzmanın da katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantı ….  Read More

DEMOKRATİK, BİLİMSEL, LAİK ve KAMUSAL EĞİTİM İÇİN ÖNERİLERİMİZ

YAPODER olarak katıldığımız; DEMOKRATİK, BİLİMSEL, LAİK ve KAMUSAL EĞİTİM İÇİN ÖNERİLERİMİZ 1-Eğitim sisteminde, en önemli özelliklerinden biri öğretmen kalitesidir (öğretmenlerin aldıkları eğitim olabildiğince üst düzeyde olmalı) 2-Eğitim sisteminde, matematik ve fen derslerinin ana ders olarak kabul edilmelidir 3-Eğitim sisteminde, okuryazarlık ve iletişim, problem çözme, insan ilişkileri, teknoloji alanlarında öğrenme becerileri kazandırılması hedeflenmelidir. 4-Eğitim sisteminde, ahlaki ….  Read More