YAPODER olarak katıldığımız Baran Tursun Vakfı Adalete Erişim Akademisi Kapasite Geliştirme Toplantısı Sonuç Raporu

BARAN TURSUN ADALETE ERİŞİM AKADEMİSİ

SİVİL TOPLUMUN HUKUKİ OLARAK NELERE İHTİYAÇI VAR

Dezavantajllı gruplar kimler

engelliler

kadınlar

çocuklar

mülteciler

malif müslümanlar

etnik gruplar

yaşlılar

Türkiye demokrasisinin ve hukuk devletinin geçmişi

hukukun temel kavramları

CMK

ekonomisi düzgün olmayan insanların hukuki yardıma nasıl ulaşabilir

ŞİDDET

Baran Tursun vakfının araştırması sonucunda (Polis Vazife ve Salahiyet kanununu (PSVK) )

MADDE 16 KAPSAMINDA 396 Kişi hayatını kaybetmiştir.

HUKUK TA ŞİDDET

Geniş anlamda HAYATA vücut bütünlüğüneetki altına almaya amaölayan fiillerdir.

Özel hukuk ya da ceza hukukunda

-Maddi cebir şiddetir.

-Manevi cebir tehdittir.

TCK md 108 düzenliyor

Ceza İnfaz Sistemi

5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirinin infazı hakkında kanun

iki yerde şiddet geçiyor

md.43 üncü maddenin (e) bendinde belirtilen faaliyetlere şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak

md.44 hücreye koyma

md.46 çocuk hükümlülere uygulanabilecek disiplin önlemleri/kapalı infaz kurumuna iade: Şiddet ve tehdit ile kurum görevlerinin görevini engellemek

Ceza İnfaz Sisteminde Şiddet

-Sistemin kendisi şiddet üzerine kurulu

-Yaygın ve sistematik işkence

-Yalnız politik tutuklu/hükümlüleredeğil herkese yönelik şiddet

-Ceza adaleti sisteminde en çok görüldüğü yerlerden biri infaz aşaması

-Ceza ve tutukevlerinde toplu yaşam alanları yerine tek başına kalınan yerlerde

İnsan hakları konusunda şiddet yaygınlaşıyor

Şiddetin AİHS md. 8 ve CEDAW sözleşmeleri önemli

Kovuşturma Evresi

Ceza muhakemesi iki aşamadan oluşur;

-Soruşturma evresi

-İddanamenin kabulünden son karar aşaması da dahil olmak üzere hükme kadar olan evreye kovuşturma evresi denir. (CMK md. 2, 175)

İstinaf ile Temyiz arasında ne fark var

-İsnafta yeni delil arayabiliyor, yeniden kovuşturma isteyebilir.

-Temyiz de dava ya onar ya bozar.

Kovuşturma evresinde üçlü saç ayağı

-sav (Tez)

-savunma (Antitez)

-karar

Hakim için önemli özellikler

1-Bağımsızlık

-emir almama

-özgürce karar verme

-sorumsuzluk

-hukuka bağlı olma

Hakimlik Güvenceleri

1-azledilememe

2-Emekliye ayırmama

3-Mali güvence

4-Yer ve kürsü güvencesi

Hüküm

CMK md. 223

ADALETE ERİŞİMDE ULUSLARARASI MEKANİZMALAR

1948 yılında kurulan BM kararları BM kararları olarak hayata geçirdiler.

BM nin aldığı 1 nolu karar İnsan hakları evrensel beyannamesi

2 nolu kararı soykırım beyannamesi

İkinci dünya savaşından sonra kurulan Nürnberg Mahkemeleri ;20 Kasım 1945’te başlayıp 1 Ekim 1946’da sona eren Nürnberg Mahkemeleri; savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar gibi kavramların hukuk diline girmesine ve bu alanda uluslararası mahkemelerinin oluşmasına vesile olmuştur. ‘Galibin adaleti’ olmakla eleştirilse de dünya tarihine damgasını vuran en önemli davalardan biri olarak kabul edilir.

Doğal haklarımız (Tabi Hukuk) var

Ana rahminden tam doğan insanların haklarına doğal haklar diyoruz.

Meclisten çıkan kararlar İnsan haklarının üstünde olamaz. En önemli hak İnsan haklarıdır bunun üstündehiç bir hukuk yoktur. Gerçek olan Doğal hukuktur.

Birleşmiş milletlerin 42 konuda ülkeleri inceleme komisyonları var.

Hangi konularda raportörler var?

sivil sesler

sivil düşün

etkiniz

ingilizce çeviri yapabiliyorlar

İHOP (İnsan hakları ortak platformu)

BM RAPORTÖR LİSTESİ

1-Çevre raportörü

2-Yargısız infazlar keyfi

3-Gıdaya erişim hakkı

4-Uluslar arası borçlar bunların insan haklarına yansımasını yapan raportör var

5-Düşünce ve ifade özgürlüğü raportörü var

6-ÖRGÜTLENME VE DERNEKLEŞME HAKKI ÖZEL RAPORTÖRÜ VAR

7-Zehirli maddeler raportörü

8-Sağlık hakkı özel raportörü

9-Barınma raportörü

10-İnsan hakları savunucuları raportörü

11-Hakim ve hukucuların özel raportörü var

12-Yerli halklar özel raportörü var

13-Yerinden edilen insanların özel raportörü var

14-Göçmenler ve özel raportörü var

15-Azınlık özel raportörü var

16-Fakirlik özel raportörü var

17-Özel yaşamın gizliliği özel raportörü var

18-Irkçılık özel raportörü var

19-Din ve inanç özgürlüğü özel raportörü var

20-Çocukların cinsel amaclı satışı özel raportörü var

21-Kölelik özel raportörü var

22-Terörizm özel raportörü var

23-İşkence özel raportörü var

24-İnsan ticareti özel raportörü var

25-Gerçek adalet onarım ve tekrarlanmama garantileri özel raportörü var

26-Tek taraflı tazminat özel raportörü var

27-Kadına yönelik şiddet özel raportörü var

28-Su ve sağlıklı suya erişim özel raportörü var

29-Kadınlar ve kız çocuklara yönelik özel raportörü var

YAPODER

BAŞKAN YARDIMCISI

UFUK DOĞAN

İZMİR-2019 ARALIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir