YAPODER olarak katıldığımız STGM YÖNETİM EĞİTİMİ (ESKİŞEHİR) raporlandırılması

STGM YÖNETİM EĞİTİMİ (ESKİŞEHİR)

Eğitime katılan kişi ve kurumlar

ÖYKÜ HANIM KAYNAK MERKEZİ PROJE KOORDİNATÖRÜ

Burçak özoğlu Kapasite Geliştirme Koordinatörü AKADEMİSYEN (örgüt yönetimi) ODTÜ

Sivil Yaşam derneği

Yaşlı Politikaları derneği

ALİAĞA Yenimahalle Kültür ve Sanat derneği

Siyah Pembe Üçgen

Adalet sistemini izleme derneği

Afyon otistik çocuklar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği

Sil baştan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarını önleme derneği

STGM

Eskişehir Çevre koruma ve geliştirme derneği

Yalova kanser hastaları derneği

AGRİDA Tarım ve turizm derneği

Tepebaşı sağlıklı kent konseyi gençlik meclisi

ADAPAZARI Karasu gençlik spor derneği (KARGENÇ)

toplantıya 13 dernekten 26 STK temsilcisi katıldı. İlk gün İsimlerimizi ve Dernek tanıtımımızı gerçekleştirdik.

ÖRGÜT NE DEMEKTİR NASIL OLMALIDIR?

Genel olarak örgüt dendiğindeiki veya daha fazla insanın, ortak bir amaç için, davranışlarını biçimsel kurallara göre düzenlendiği yapı anlaşılır.

Sürdürebilirlik önemlidir,

Örgütlerin kapasitesinin onaltı unsuru vardır

Ortak değerler:

Ortak Hizmetler:

Haberleşme:

İnanç:

Durum (Siyasi ve İdari):

Bilgi:

Müdahale:

Liderlik:

İletişim kurma:

Kuruluş:

Siyasi Güç:

Yetenek:

Güven:

Birlik olma:

Varlık:

Toplantıdaki ortak kavramlar aşağıdaki gibi çıktı

Hak savunmak

destek olmak

dayanışma

hedef kitle

farkındalık yaratmak

meclise taslak

önleme

İzleme

raporlama

örgütleme ve örgütlenme

ÖRGÜTSEL KAPASİTENİN TEMEL ÖĞELERİ

Bilgi birikim ve yeteneklerimizin

Etkinliklerimiz

hedeflerimizin

sınırlarımızın

EŞGÜDÜMÜ

GENEL/MİSYON TEMEL İLKE DEĞERLERİ

AMAÇ

HEDEF

FAALİYET

BELGE

İNSAN

DENEYİM

PROJE

ALT YAPI

GELİR

İLİŞKİLER

İLETİŞİM ARAÇLARI

DİĞER

ÖRGÜTSEL KAPASİTE KRİTERLERİ

Etkili ve verimlilik için

1-uzmanlaşma gerekiyor

2-eşgüdüm

3-planlama

4-iletişim

6-kurumsallaşma

örgütsel tasarı açısından bunlara ihtiyaç vardır

Cevap ve verimlilik

Cevap verebilme

hedef kitlesini belirleyebilmesi ve tanıyabilmesi lazım

sorun analizine sahip olmak lazım

şeffaflık

denetlenebilirlik

planlama

erişilebilir olmak

katılımcılık

bunlar için kurumsalaşmamız lazım

Uyum sağlayabilme

iç ve dış dinamiklere uyum sağlamak

yenilikçi

tutucu olmamak

Bütünlük

kurumsallaşma

arşivleme

bellek yaratmak

örgüt içi iletişim

hiyerarşi

sürdürülebilirlik

Sonuç:

Her hangi bir kuruluş yukarıdaki unsurların herbirine ne kadar çok sahip olursa; o kadar çok güçlenir, kapasitesi artar ve kalkınır.

Kuruluş sadece bir kaç daha fazla tesis kurarak güçlü hale gelmez. Güçlenme ve kapasite inşaası, sosyal değişimi – gelişimi ve sırasıyla yukarıdaki güç unsurlarının onaltısını içerir.

Bu Unsurların Ölçümü:

Bu unsurlardaki değişimleri dolayısıyla hedef topluluğun gücündeki değişimleri ölçmek için olan katılımcı metotları eğitim modülünün içindedir: Güç Ölçümü.

ÖRGÜTSEL TASARIM

Kurallar

işleyiş ilkeleri

iş bölümü; (görev tanımı, yetki tanımı, sorumluluk tanımlamalı ve

otorite /genel kurul/), karar alma

Yönetim, plan ve planlama kavramları nedir?

Yönetim, bir gruba baglı kisilerin çabalarını ortak bir amaca yöneltilmesine yol gösterme, önderlik etme ve bunların denetimi saglamadır. Tarih boyunca insanlar hem yönetmis, hem de yönetilmistir. Yönetimi, örgütlerin, planlanan amaçlara ulasmak için uyguladıkları yöntemler bütünü olarak düsünürsek, kuskusuz, iyi yönetici de grubun amaçlarının, en az kaynak ve emek harcayarak ve girisimin öteki yararlı etkinliklerini en az etkileyecek biçimde, gerçeklestirmesini saglayan yöneticidir. Bu durumda yönetim bir örgütte amaçlara ulasmak için planlama, örgütleme, yöneltme, esgüdüm ve denetim islevlerinin tümü olarak tanımlanabilir.

Yöneticinin yapacagı temel islemler sunlardır:
– Planlama; amaçların tanımlanması ve açıklanması, politikaların saptanması,
ele alınacak programların kararlastırılması, belirli yöntem islem ve günlük programların
saptanması gibi konularda verilecek çesitli kararları kapsar.
– Örgütleme; planları uygulamak için gerekli etkinlikleri, yönetim birimleri
biçiminde gruplandırmak ve bu birimlerdeki yönetici ve çalısanlar arasındaki iliskileri
belirlemek.
– Kaynakların düzenlenmesi ve saglanması; planların uygulanması için gerekli
personel, sermaye, tesisler ve öteki malzeme ve hizmetleri girisimce kullanılmaya hazır
biçimde bir araya toplamak.
– Gözetim; çalısmalara sürekli kılavuzluk etmek ve koordinasyon saglamak.
– Denetim; çalısma sonuçlarının olanaklar ölçüsünde planlara uygun olmasını
saglamak.

ANALİZ, DÜZENLEME,

EŞGÜDÜM

-PLANLAMA

-AMAÇ

-HEDEF

-STRATEJİ

-EYLEM

-Bir amacımız olması gerekir

-Hedefimizin olması gerekir

SMART (AKILLI OLMAK)

KATILIM

3 aşamadan oluşur

bilgilendirme

danışma

aktif katılım

PAYDAŞLAR

Paydaş analizi süreci

paydaşlar kendi içinde 3 e ayrılır

birincil, ikincil ve diğer paydaşlar olarak üçe ayrılır.

PAYDAŞLAR; Olumlu veya olumsuz etkilenebilir

Paydaş Belirleme ve Analizi yapılmalıdır.

Bu sorunlardan en çok kim etkilenir?

Bu sorunun çözümünden en çok kim etkilenir?

Kimler zarar görür kimler yararlanır?

Kimler bu çözüme karşı olabilir, kimler yandaş olur?

Kimlerle birlikte çalışabiliriz?

GÖNÜLLÜLÜK ve GÖNÜLLÜLERLE İLİŞKİLER

Gönüllülük

Gönüllülük bir işte kendi rızasıyla çalışmak olarak tanımlanmış olmasına rağmen toplumumuzda sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllü olarak algılanmaktadır. Zira gönüllü olarak çalışma esası sivil toplum kuruluşlarının var oluşunun temel unsurlarındandır. Gönüllü kişilerin en basit tanımı, yaptıkları işler için hiçbir ücret veya kazanç talep etmemeleridir.Gönüllülük, gönüllü olma durumudur. Toplumsal yapının tinsel anlamda güçlendirilmesi için gönüllülük önemli bir kavramdır. Ulusal afetler, toplumsal kalkınma projeleri durumlarda gönüllüler büyük önem taşır. Gönüllülük bireylere bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi nitelikler kazandırır.

Gönüllülükte bireyler bir kazanç beklentisinde bulunmamalarına rağmen, en büyük kazanımları edindikleri yetkinliklerdir.

BİZ NİÇİN GÖNÜLLÜ OLURUZ?

  1. Kendimize sosyal bir çevre edinerek yalnızlık duygusundan veya can sıkıntısından kurtulmak istiyoruzdur.
  2. Yeni arkadaş ve dost çevresi edinmek istiyoruzdur.
  3. Kendisini ihtiyaç duyulan birisi olarak görmek istiyordur. Bir problemin çözümüne ortak olmak istiyoruzdur.
  4. Yeni beceriler kazanmak istiyordur ya da var olan becerilerini ilgili kurumda kullanmak suretiyle korumak istiyoruzdur……

BİZ NİÇİN GÖNÜLLÜ OLMAYIZ?

Biz niçin gönüllü olmadığımızı bilmek, bizim niçin gönüllü olmak istediğimizi bilmekten daha önemlidir. Çünkü biz hiçbir neden olmadan, herhangi bir beklenti içine girmeden gönüllü olabilmekteyiz fakat neden gönüllü olmadıklarımızı incelendiğinde, çoğunlukla altında önemli nedenlerin yattığı görülmektedir. Bu nedenlerden en çok karşılaşılanlar sıralanacak olursa:

  1. Sorumluluk almak ya da kendimizi bir yere bağımlı hissetmek istememektedir
  2. Kimse bize gönüllü olup olmayacağımızı sormamıştır.
  3. Yapabileceklerimizi bir şeylerin olduğuna inanmayız.
  4. Bizim bir “gönüllü olma” anlayışımız yoktur veya böyle bir alışkanlık/gelenek çevresinde/ailemizde yoktur.
  5. Biz ek masraf yapacağından çekiniriz ve bu masrafları gözümüzde büyütürüz….

Kişilerin gönüllü olarak kurumda çalışırken yaşadığı bazı durumlar var ki bunlar pratikte genellikle dile getirilmezler. Bazen bunlar kişinin kurumdan uzaklaşmasının hatta bazen tüm gönüllü işlerden kopmasına zemin hazırlarlar

Kâr amaçlı işletmelerde kişileri motive eden unsur genellikle oraya gelme sebepleri olan maddi unsurlardır. İşletmeler çalışanlarının motivasyonu için prim, ikramiye ve çeşitli yöntemlerle gelir artışları sağlarlar. Oysa amacı kâr elde etmek olmayan sivil toplum kuruluşları için performans unsuru olarak herhangi bir ücretin kullanılamayacağı aşikardır. Zaten gönüllü emeği ücretsiz bir emektir. Kişi gönüllü olurken doğal olarak bir ücret beklemez. Bu sebeple, sivil toplum kuruluşları gönüllü çalışanlarının performansını arttırabilmek için işletmelerden daha zor durumdadır ve bu konuda daha fazla düşünmeleri gerekmektedir

Gönüllülerin üstleneceği işler kendi istek ve imkanlarına uygun olmalı ve gönüllülere uygun ve iyi tanımlanmış işler verilmelidir. Gönüllü emeğine saygıdeğer bir emek olarak yaklaşılmalı, başarılar takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Gönüllülük hakları kurum tarafından belirlenmelidir. Kurum içinde eşit davranılma, eğitilme, doğru rehberlik, yönlendirme, uygun çalışma mekanı bulma, deneyim çeşitliliği ve tercih hakkı, fikir beyan etme ve görev kabul etmeme hakları gönüllülere sağlanmalıdır.

KAYNAK GELİŞTİRME

Kaynak Geliştirmede Etik Konular Kar amacı gütmeyenlerin satacak bir şeyleri yoktur, fakat güvenilirlikleri vardır. Bu baltalandığında, onları ayakta tutan ruhlarını kaybetme ve toplumsal desteklerini yitirme tehlikesi içinde olacaklardır.

Kalkınma Stratejileri: Dört Kaynak Geliştirme Modeli

.Basın vasıtasıyla

•Toplumsal bilgilendirme

•Asimetrik

•Simetrik

Kaynak Geliştirme Taktikleri

Birleşik kampanyalar

Ortak sponsorluk

Yüz yüze talep

Üyelik

Telepazarlama

Büyük Bağışlar.

Özel Organizasyonlar

Direk Posta

KAYNAK GELİŞTİRME STRATEJİLERİ

Kurumsal stratejiler ve hedefler

Faaliyetler ve bütçe planı

Kaynak geliştirme stratejileri

Kaynak geliştirme planı

Fonzip – Üye, Bağış ve Aidat Yönetim Programı

Adım Adım

Açık Açık

İLETİŞİM

Kurumsal iletişim sürdürülebilirlik anlayışıyla firmanın verimliliğini artırılması ve hedef kitle tarafından beğenilen ve takdir edilen bir kurum halini alması faaliyetlerine yönelik bir iletişim ve ilişki disiplinidir.

Ezgi Karataş internet haberciliği ile başladım bu projenin iletişim koordinatörüyüm

Kurumsal kimliği çerçevede ortak bir yol çiziyoruz. Sivil yaşam derneği

facebook u iyi kullanıyoruz web sayfamızı daha az kullanıyoruz

YAPODER iletişim uzmanımız var facebook u aktif kullanıyoruz, web sitemimizi çok aktif kullanmıyoruz

Eskişehir kent konseyi intengram kullanıyoruz, facebook ve tivitır aktif kullanmıyoruz.

Kanser derneği olarak sosyal medyada sloganlarımızda heçdek olarak kullanıyoruz

KRİZ ANINDA NASIL BİR KRİZ YÖNETİMİ YÖNETİYORSUNUZ

STGM olarak kriz yaşamıyoruz, Çünkü kurumsal kimliğimizle sosyal medya akışkanlığı ve duyurular yapılıyor.

KİMLİK

AGRİDA Tarım ve turizm derneği Sivil toplum örgütlerinde yönetim çok değişir sosyal medya anlayışı her yönetim farklı değerlendirir uygular.

Burçak hanım bütünlük olmalı dedi

Ezgi hanım iletişim stratejiniz olmak zorunda, planlı sürekli olmalıdır.

Kızılay örneğinden yola çıkarsak Kızılay da yaşanan krizi iyi yönetemediğini düşünüyoruz

STGM nin kimliği denince ne anlıyorsunuz eğitimci kuralcı kadınsı renkli

AGRİDA Tarım ve turizm derneği herşeyi bilen anlarlar

Siyah Pembe Üçgen nasıl bir kimlik cinsel kimlik eşitliğini savunan bir dernek hak savunucu ayrıncılıklara karşı mücadele eden inatcı

Eskişehir çevre derneği nin kimliği çevreçiyiz duyarlıyız hak savunucuyuz sakiniz hareketliyiz

YAPODER olarak dinamik, yaş almayı hantallaşma olarak değil yaş aldıkça daha hareketliyiz, dedi

Adalet sistemini izleme derneği güvenir olarak algılanmak istiyoruz

İLKELER

Hak temelli çalışan dernekler olarak şeffaf, sürdürülebilirlik, farkındalık yaratmak, çocuğun yüksek yararını gözetmek üzerine prensip edindik.

Sil baştan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarını önleme derneği olarak kadına şiddet olduğunda agresif oluyoruz diyor

bu yanlış çünkü iletişimde stratejiniz uzun süreli nereye konumlandırdıysanız o şekilde devam edilmelidir.

AMAÇ/HEDEF

Misyonunuz amaçlarınızdır zaten hedef kitle net olmalı, hedef kitleyi analiz etmekte fayda var. Her sosyal medyada aynı dili kullanarak, yayım alanlarının farklı kapasitede olmasından dolayı her sosyal medyada farklı solaganlar kullanmak gerekir.

Sosyal medyanızı kimler takip ediyor istatistikleri kontrol etmek lazım.

ARAÇLAR

Hedef kitle araçlarla birlikte gider (Amaç ile Hedef Özdeşleşmiştir)

potcast (youtobe gibi) bir nevi radyo gibi (canlı değil),

İÇERİK

Önemli, verilen mesajlar ilgi çekici olmalı, algıyı iyi anlatmak gerekir

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Ölçme değerlendirme yapmak gerekir. Kurumlara yol gösterir daha iyi bir strateji çizmemizi sağlar daha iyi bir etkileşim sağlar.

SONUÇ

Derneklerin iletişim departmanının yapacağı çalışma Stratejik İletişim Planı(SİP) kurumun iletişim faaliyetlerine yönelik bir yıllık planlamadır. Derneğin elde etmek istediği hedefleri ortaya koyar ve bu başarıya nasıl ulaşılacağını belirler. Dernekler için önemli bir yere sahiptir.

YAPODER

UFUK DOĞAN

STGM STÖ YÖNETİM EĞİTİM

ESKİŞEHİR/Aralık-2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir