HAKKIMIZDA
Çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Yaşlı Politikaları derneği evrensel insan hakları çerçevesinde hiç bir dil, din, cinsiyet, ırk, siyasi düşünce, felsefi görüş ve mezhep ayrılığı gözetmeden tüm yaşlılarımızın hak ettikleri ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık haklarının iyileştirilerek kazandırılması amacıyla meriyetteki tüm mevzuatlarda gereken yasal düzenlemelerin yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarında ve toplum hayatında gereken dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için demokratik, laik, sosyal hukuk devletine bağlı olarak ulusal ve uluslararası alanlarda ve her türlü platformlarda faaliyet göstermek ve yaşlanmayı, yaşlılığı bir yaşam kültürü olarak hayata geçirmek amacıyla faaliyet gösteren, ülkenin “yaşlılarının, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Misyonumuz (Özgörevimiz)

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, yaşlılarımızın yaşamını kolaylaştırıcı ve aktif yaşlanmaları ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmek, yaşlılarımızın yaşam koşullarını iyi konuma getirmek, yaşlılarımızla ilgili teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanmak, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmak.

Vizyonumuz (Uzgörümüz)

Herkes için, sağlıklı ve değer gören, yaşlılık haklarını gelecek kuşaklar ile birarada desteklemek, yaşlı nüfus için politikalar üretmek, geliştirmek ve geliştirilmesine destek vermek, katkıda bulunmak

Dernek Anlayışımız

Ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını gözeten bir anlayıştır.

Değerlerimiz

  • Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık
  • Demokrasi Kültürü
  • Hukukun Üstünlüğü
  • Dürüstlük, Güvenirlilik
  • Çevre Bilinci
  • Emeğe Saygı
  • Tüm canlılara saygı
  • Yaşlılarımıza saygı
  • Küçüklerimize sevgi

123