YAŞLI POLİTİKALARI DERNEĞİ olarak;


        Evrensel insan hakları çerçevesinde, dil, din, cinsiyet, ırk, siyasi düşünce, felsefi görüş ve mezhep ayrılığı gözetmeden tüm yaşlılarımızın hak ettikleri ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık haklarının iyleştirilmesini sağlamak.

         Yürürlükteki tüm mevzuatlarda gereken yasal düzenlemelerin yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarında ve toplum hayatında gereken dönüşümlerin gerçekleştirilmesi.

         Demokratik, laik, sosyal hukuk devletine bağlı olarak ulusal ve uluslararası alanlarda ve her türlü platformlarda faaliyet göstermek.

         Yaşlanmayı, yaşlılığı bir yaşam kültürü olarak geçirmek amacıyla faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.