Kurucular Kurulu

1- TEVFİK FİKRET SÖZER
BAŞKAN
2- UFUK DOĞAN
BAŞKAN YRD.
3- FUAT KEYİK
BAŞKAN YRD.
4- OSMAN NURİ TARTILACI
MUHASİP ÜYE
5- MÜECCELE HIZLAR
DENETLEME
6-MUHARREM ATALAY DENETLEME
7- SEVGİ ÇETİNTEPE YÖN.KRL.ÜYESİ
8- MELDA BAŞKAYA
YÖN.KRL.ÜYESİ
9- NEVRİYE KEYİK YÖN.KRL.ÜYESİ